043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี ประจำปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี ประจำปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี ชั้น 2 เป็นไปอย่างกลมเกลียว

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ