กฐินสามัคคีผู้สูงอายุและเทศบาลตำบลโนนบุรี

กฐินสามัคคีผู้สูงอายุและเทศบาลตำบลโนนบุรี

    ด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี และเทศบาลตำบลโนนบุรีและทุกภาคส่วน
รวมทั้งประชาชนทุกหลังคาเรือนได้จัดตั้งกฐินสามัคคีตำบลโนนบุรีขึ้น เพื่อถวาย
วัดตาดแม่นาย หมู่ ๔ และวัดเจริญธรรม ม.๖ ตำบลโนนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อบำรุงพุทธศาสนา สร้างสมบุญบารมี สร้างความสามัคคี
อัพเดพข้อมูล/ภาพกิจกรรมโดย นางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ

 

Print Friendly, PDF & Email